Peters Jul
Det er den danske Moder,
hvem Bogen bliver sendt;
og, hvorom vi vil bede,
det ved hun vist omtrent.
Naar hun blot den vil vise
sin Datter og sin Pog,
da bliver rigt og prægtigt
hvert Billed i vor Bog,
og, dersom hun vil læse
den simple, ringe Sang,
ja, saa faar Verset Vinger
ved hendes Stemmes Klang;
thi end bestandig gælder
de gamle, gyldne Ord:
Som Far kun faa der findes,
men ikke een som Mor.

Forsiden Hjem Næste side
Før Julen Bedstemor Indbydes Juleaften
Ved Juletræet Fars Julevise Et Besøg
Nytaarsaften Helligtrekonger Efter Julen