H. C. Andersens jul


“O, han har aldrig kjendt til Kjærlighed!”

For H.C. Andersen var julen en pest.

Det var den tid på året hvor han blev gjort alt for opmærksom på
at han selv var alene, uden en kæreste og uden egen familie
- en snylter og parasit på andres familieliv
- en handlingslammet beskuer og betragter
- et tolereret udskud.

Andersens eget juletræ

"Nu tændes Lysene paa Juletræet,
Ved Døren Børneflokken lytter til;
Tæt ved hverandre halvt de bøie Knæet
Og gjennem Nøglehullet titte vil.

De lykkelige Smaae! sødt Hjertet banker,
Ja, Fa’er og Mo’er er ogsaa glad’ som de -
Og jeg – hvorfor de tunge, mørke Tanker,
Jeg kan jo gjennem Ruden Glæden see. -

- Lidt maa jeg aande paa den! Glasset fryser;
Iisblomsterne saa stærkt i Øiet skjær’. -
Hvor deiligt dog nu Juletræet lyser,
Hvor salig er dog Barne-Glæden der!

Hos mig – O, hvilken ganske anden Scene!
Som Fremmed selv hos Vennerne jeg staaer;
Med Sorgen, som med Glæden er jeg ene,
Ei noget Hjerte ved mit Hjerte slaaer.

“En gammel Pebersvend”, mig Verden kalder;
“O, han har aldrig kjendt til Kjærlighed!”
Nei, det var kun en Drøm i Ungdoms Alder,
Og hvad veed Verden om min Drøm Besked!

Jeg var ei smuk, jeg var ei blandt de Rige,
Og til den bedste Blomst dog Øiet saae;
“Vær min!” jeg drømte, voved’ halvt at sige; -
Hvad kan man ei i Drømme falde paa!

I Rosens Rødmen Haab jeg vilde finde,
En anden kom – jeg saae endnu paa den.
Jeg saae, hvordan han Rosen monne vinde,
Og nu – er jeg en gammel Pebersvend."


Nikolaj Stigø